Ett axplock av utställning med Ardy Strüwer.

14-19 juli, Galleri Tint, Kungstorget 2, Lysekil

| Utställning | Ardy Strüwer

12.

| Utställning | Ardy Strüwer

11.

| Utställning | Ardy Strüwer

10.

| Utställning | Ardy Strüwer

9.

| Utställning | Ardy Strüwer

8.

| Utställning | Ardy Strüwer

7.

| Utställning | Ardy Strüwer

6.

| Utställning | Ardy Strüwer

5.

| Utställning | Ardy Strüwer

4.

| Utställning | Ardy Strüwer

3.

| Utställning | Ardy Strüwer

2.

| Utställning | Ardy Strüwer

1.